Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

[2015-06-01] Scrypt.cc News(19/5//2015)
Admin: Hello guys, I signed the new electricity contract this morning.
Admin: Our new rate is 0.225 BRL / kWh.
Admin: The new rates are going to be valid from the 01/06 onwards.
Admin: The contract is valid for 12 months.
The Admin also did a Rough EST of new rewards ≈ 11 Satoshi per KHS

(20/5//2015)
1 KHS = 0,00000826 btc
Brake Even = 130 days
Income from 1 KHS = 0,00000006349 btc (6,349 satoshi)

(27/5/2015)
1 KHS = 0,00000928 btc
Brake Even = 116 days
Income from 1 KHS = 0,00000008008 btc (8,008 satoshi)

(01/06/2015)
1 KHS = 0,00000958 btc
Brake Even = 72 days
Income from 1 KHS = 0,00000012857 btc (12,857 satoshi)

more info here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου